Våra böcker

Bokserie

Serien om ”Mannen som sprängde bort ansiktet”

Vi har gett ut fyra böcker i serien ”Mannen som sprängde bort ansiktet” och den femte boken
kommer att publiceras våren/sommaren 2021. Serien har ett våldsamt namn, men innehållet är snällare än titeln anger. Serien handlar om Per Lunds väg från ett normalt liv som företagare i Köpenhamn till en världsmedborgare. Pers nya liv är en balans mellan hårt arbete i en internationell affärsmiljö och ett liv i gränszonen av ett kriminellt liv. Dessutom hamnar han ofta i ovanliga situationer och på fel sida om lagen genom sina impulsiva och känslostyrda handlingar, men med Pers renhjärtade inställning landar han alltid på fötterna och promenerar vidare mot bättre tider.

Arvet
Lisa & Sven G Sverne

Första delen ur ”Mannen som sprängde bort ansiktet”-serien!

Klicka här för att läsa mer om Arvet.

Kidnappningen
Lisa & Sven G Sverne

Andra delen ur ”Mannen som sprängde bort ansiktet”-serien!

Klicka här för att läsa mer om Kidnappningen.

Uppbrott
Lisa & Sven G Sverne

Tredje delen ur ”Mannen som sprängde bort ansiktet”-serien!

Klicka här för att läsa mer om Uppbrott.

Konstnären
Lisa & Sven G Sverne

Fjärde delen ur ”Mannen som sprängde bort ansiktet”-serien!

Klicka här för att läsa mer om Konstnären.