Dimmig Kärlek
600×730
Värmen i ångbastun bryter stelheten