En ny teknik som jag tycker om, kommer antagligen att testa flera motiv framöver.
September 2009, 60×70, akryl.