Att odla, berika och skörda är viktigt, även för guld. Growing Gold, 110×110 och Gold Harvest 110×110.
September 2009, akryl.