Lunda Trast
730×900
En trast är en trast, men…
I Lund är man en Lunda trast.