Val i kläm.
730×420
Valen är stor, även den kan bli klämd.